Responsabilitatea corporativă

De la origini, proprietatea Ambro-Sol a fost marcată de o amprentă puternică de valoare etică. Viziunea companiei a fost întotdeauna proiectată în viitor pentru a face compania să crească într-o logică a dezvoltării durabile.

Certificari
Afla mai multe

Pentru a dezvolta o abordare strategică a durabilității, Ambro-Sol a luat ca cadru de referință Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Semnată în 2015 de 193 de țări ale Națiunilor Unite, inclusiv Italia, Agenda 2030 este un plan de acțiune pentru a împărtăși angajamentul de a asigura un prezent și un viitor mai bun pentru planeta noastră.

Agenda definește 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă care reprezintă liniile directoare pentru o schimbare către durabilitatea globală și inovarea constantă a modelului său de afaceri.

Raport de sustenabilitate

Începând din 2021, Ambro-Sol va întocmi în fiecare an Raportul de Sustenabilitate.
Liniile strategice și prioritățile de acțiune sunt apoi identificate pe baza decalajelor apărute în urma evaluării inițiale. Sustenabilitatea devine, așadar, parte integrantă a guvernanței corporative întreprinse, pentru un management conștient al părților interesate implicate, pentru a promova o cale de implicare, formare și îmbunătățire continuă.

GUVERNARE

Misiune, etică, responsabilitate și transparență

MUNCITORII

Bunăstare financiară, fizică, profesională și socială

COMUNITATE

Bunăstarea economică și socială față de întreaga comunitate

MEDIU

Angajament 360, respect și management de mediu

CLIENTI

Îmbunătățirea produselor pentru clienți și consumatori

Ambro-Sol organizatoric
si model de management

Politica de raspundere administrativa
(conform Decretului legislativ 231/01)

Download PDF

Codul de etică al
Model organizatoric si de management

Download PDF

Principii de referință
a Politicii de Mediu

Download PDF

Angajamentul nostru pentru viitor

Prima etapă majoră a anului 2021 este obținerea certificării B-Corp. Procesul a început odată cu finalizarea fazei de evaluare și va continua spre o îmbunătățire constantă a punctajului acestuia. Scopul este, evident, de a genera un impact pozitiv asupra societății și mediului, în încercarea de a construi o economie mai incluzivă și mai durabilă.

Tot în 2021, Ambro-Sol și-a schimbat forma juridică dintr-o companie cu scop profit într-o Companie de beneficii: prin acest pas, compania se angajează să respecte standarde înalte de scop, responsabilitate și transparență. Un pas important și necesar și în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Mai mult

Angajament ecologic și durabilitate

Ambro-Sol intenționează să își garanteze angajamentul de a proteja mediul și de utilizarea durabilă a resurselor naturale și energetice. Drumul întreprins aduce cu sine numeroase avantaje, atât pentru fabrică, cât și pentru întreaga comunitate.

LOGISTICĂ
OPTIMIZATĂ

Livrare și primire
de camioane optimizate pentru marfă

FARA METALE
GRELE

Compozitii chimice
fara metale grele

COV(COMPUSI
ORGANICI VOLATILI)

Cautam formule COV

SOLVENTI
RECILABILI

Pentru spălare
linii

FARA
CFC

Produse cu gaze care
nu dăunează atmosferei

MAI PUTINE
CATALOAGE

Printare redusa
in fiecare an

RECILARE
INFINITA

Metal reciclat
la infinit

TREEDOM®

Cumpărarea de acțiuni verzi
în fiecare an pe Treedom.com

AXPO

Utilizarea energiei 100%
din surse regenerabile

Back to Top